A5 pra flyer front

Scroll down for English

Phantom Rides Again!

good cop bad cop a Wendy Houstoun yn cyflwyno

Phantom Rides Again

Yn y gyntaf o gyfres o radical ôl-dremiol mae good cop bad cop a Wendy Houstoun neidiwch yn ôl ar fwrdd y Phantom Ride, gyda rhywfaint o gydweithredwyr, i gofio rhai o’r pethau anghofiedig …

Mae Rowley a Morgan wedi bod yn gwneud gwaith arbrofol gyda’i gilydd, a gydag eraill (Brith Gof, Forced Entertainment, Pearson/Brookes, National Theatre Wales) ers 1990. Dim ond mewn atgofion y mae llawer o’r gwaith yna yn bodoli erbyn hyn.

Yn 2008 fe wnaethon nhw greu Phantom Ride, perfformiad yn seiliedig ar olion gwaith coll y gwneuthurwr ffilm arloesol o dde Cymru, William Hagger. Yn 2017, gyda choreograffydd ac awdur perfformiad Wendy Houstoun, fe ddechreuon nhw archwilio ailgyflwyniad cyfoes o’u gweithiau coll eu hunain.

Yn 2018 mae Phantom Rides Again yn treiddio’n ddyfnach i adrodd ac ailadrodd straeon, ieithoedd, dibynadwyedd a hygrededd … newyddion ffug.

Phantom Rides Again!

good cop bad cop and Wendy Houstoun present

Phantom Rides Again!

In the first of a series of radical retrospectives good cop bad cop and Wendy Houstoun jump back on board the Phantom Ride, with some new collaborators, to rake over the embers of things that time forgot…

Rowley and Morgan have been making experimental work together, and with others (Brith Gof, Forced Entertainment, Pearson/Brookes, National Theatre Wales) since 1990. Much of that work exists only in traces and memories.

In 2008 they made Phantom Ride, a performance based on traces of the lost works of pioneering south Wales based film-maker William Hagger. In 2017, with choreographer and performance writer Wendy Houstoun, they began to examine contemporary re-presentation of their own lost works.

In 2018 Phantom Rides Again delves deeper into the telling and retelling of stories, languages, reliability and credibility…fake news.

“Phantom Ride elevates the art of the unreliable narrator to a new level-its very unreliability is unreliable….clever, funny and filled with deadpan charm” Andrzej Lukowski, Metro 2008

Language: English / Cymraeg / BSL – Incorporates elements of BSL within the performance

Supported by the Arts Council of Wales, Welsh Government and the National Lottery, with additional support from Chapter and Wales Millennium Centre