The following invite has been sent out to specially selected members of the arts community in Wales. The invite, however, is open to all. Please feel free to respond.

sgroliwch i lawr ar gyfer fersiwn Cymraeg

You are cordially invited to INTERREGNUM, a position statement/symposium/eisteddfod/caucus marking the end of good cop bad cop’s research and development project “I or U”.

Supported by the Arts Council of Wales and hosted by Wales Millennium Centre, the project has been the first stage of a conversation between good cop bad cop (John Rowley & Richard Huw Morgan) and choreographer / performer Wendy Houstoun. Taking Rowley and Morgan’s eclectic 27 years of back catalogue as a starting point, the project has examined ways of fictionalising and contextualising their unique contribution to experimental performance in Wales, exploring methods for text and choreographic generation, vocal techniques, scenography and puppetry, with a view to producing a touring production in 2018/9

In order to progress the project we are keen to share our initial ideas with a cross section of fellow practitioners, arts professionals and selected others, to crowd source opinions and inspiration and to explore future partners and avenues for development. This is a genuinely open and honest process, we are keen to share both our past experiences and our future developments with as diverse and geographically distributed population as possible.

As part of the development process we are currently creating a time-limited web-site. This will last until 30th November and can be found here – http://www.gcbc.cymru

INTERREGNUM
27th November 2017
15:00 – 16:30
Japan Room
Wales Millennium Centre
Cardiff

27 minutes presentation
27 minutes conversation
27 minutes of tea and cakes

27 spaces only, RSVP to rhmorgan@mac.com – first come first served.

mr nice

Mae good cop bad cop yn croesawu chi I INTERREGNUM, eisteddfod/cawcws/datganiad sefyllfa/symposiwm, i nodi diwedd eu prosiect ymchwil a datblygu “I or U”
Wedi chefnogu gan Cyngor Celfyddydau Cymru, a’i gynnal gan Ganolfan Mileniwm Cymru, cam cyntaf oedd y brosiect mewn sgwrs rhwng good cop bad cop, sef John Rowley a Richard Huw Morgan a coreograffydd / perfformwraig Wendy Houstoun. Yn cymryd y catalog gefn eclectig o 27 mlynedd o waith gan Rowley a Morgan fel man cychwyn, mae brosiect wedi archwilio ffyrdd o ffuglennu a chyd-destunoli eu cyfraniad unigryw i berfformiad arbrofol yng Nghymru, archwilio dulliau ar gyfer chynhyrchu testun a coreograffig, technegau lleisiol, scenograffi a phypedau, gyda’r bwriad o gynhyrchu cynhyrchiad teithiol yn 2018/9.

 
I symud y prosiect ymlaen rydym yn awyddus i rannu ein meddyliau cychwynnol gyda chyd-ymarferwyr, gweithwyr proffesiynol y celfyddydau ac eraill, i gasglu’ch barn ac ysbrydoliaeth ac i archwilio partneriaid a chyfleoedd ar gyfer datblygu yn y dyfodol. Mae hon yn broses wirioneddol agored a gonest, rydym yn awyddus i rannu ein profiadau gorffennol a’n datblygiadau yn y dyfodol gyda phoblogaeth mor amrywiol, â phoblogaeth dros Gymru gyfan.

 
Fel rhan o’r broses ymchwil a ddatblygu, rydym yn creu gwefan cyfyngedig o amser. Bydd hyn yn para tan 30 Tachwedd a gellir ei ddarganfod yma http://www.gcbc.cymru

27 Tachwedd 2017
15:00 – 16:30
Ystafell Siapan
Canolfan Mileniwm Cymru
Caerdydd

Cyflwyniad 27 munud
Sgwrs 27 munud
27 munud o de a theisennau

27 o leoedd yn unig, RSVP i rhmorgan@mac.com

Print

Posted by:cymrufwyaf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s